Reklamácie

Tlačivá ohľadom reklamácie

Formulár pre reklamáciu
Reklamačný poriadok


Reklamační protokol CZ
 

Kontakt ohľadom reklamácie

Slovenská republika Česká republika - Polkovice
Česká republika - Praha

Juraj Šutý
Telefón:   0903 777 730
E-mail:    Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Tomáš Němec
Telefón:   777 404 533
E-mail:    Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Ing. Ladislav Okuliar
Telefón:   608 515 523
E-mail:    Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 


 

UPOZORNENIE

Od 14.12.2016  prichádzajú do platnosti nové podmienky reklamačného konania. Spôsob vybavovania reklamácií u  výrobcov Porta, Dre a Invado má za úlohu zefektívniť a skvalitniť vzájomnú spoluprácu - riešenie reklamácií by malo byť jednoduchšie a rýchlejšie.

Niektoré uznané reklamácie už nebudeme od Vás odoberať...konkrétne: poškodená časť zárubne, alebo poškodená celá zárubňa, poškodené dvere - uvedené sa netýka výrobkov značky Dre.

O konkrétnom postupe Vás budeme v predstihu informovať.

Budeme odoberať len:

  • sporné reklamácie
  • reklamácie, kde výrobca usúdi, že vadu ktorá je predmetom reklamácie je možné opraviť resp. odstrániť
  • reklamácie kedy sa tovar zabalený v obale nezhoduje so štítkom nalepeným na obale /typ tovaru v krabici sa nezhoduje s popisom na štítku/ -  reklamácie tohto typu by mali byť minimálne nakoľko sú naši skladníci poučení, že v žiadnom prípade sa nesmie stať, aby odišiel z nášho skladu tovar, ktorý nie je náležite skontrolovaný/

Venujte prosím zvýšenú pozornosť  fotografiám, kde sa nachádzajú názorné príklady ako je potrebné zasielať fotodokumentáciu na dvere a zárubne, aby boli reklamácie uznané. Uvedené vyžadujeme na základe požiadaviek od jednotlivých výrobcov.

Fotografie - vzory:

    906         

Vždy nám pošlite vypísaný reklamačný protokol, ktorý nájdete na našej stránke.

Produkty je potrebné pred začatím montáže dôkladne skontrolovať. V prípade poškodenia zdokumentovať fotografiami podľa vzorov v prílohe.  Reklamácia na tovar, ktorý je už namontovaný, resp. upravovaný /mechanické poškodenie tovaru/ bude zo strany výrobcu zamietnutá.

 


 

UPOZORNĚNÍ

Od prosince 2016 jsou v platnosti nové podmínky reklamačního řízení. Způsob řešení reklamací výrobců Invado, Porta, Verte a DRE má zkvalitnit a zefektivnit vzájemnou spolupráci. Řešení reklamačního řízení by mělo být jednodušší a rychlejší.

K bezodkladnému vyřízení reklamace je nutné vyplnit reklamační protokol zde a opatřit jej fotodokumentací reklamovaného zboží a štítku výrobce (výrobní číslo) z reklamovaného zboží. U výrobců Porta a Verte je nezbytné zaslat fotografii výrobního čísla ze záruční knížky, která je vždy nedílnou součástí dodávky jednotlivých výrobků.

Z fotografií musí být jasně patrné o jakou vadu se jedná. Názorné příklady fotografií reklamovaného zboží naleznete zde. Odběratel je povinen důsledně a bez odkladu provést fyzickou kontrolu zboží převzatého od dodavatele, nebo dopravce dodavatele, a to vizuálně dle dodacího listu. Viditelně poškozený výrobek (zárubeň/křídlo) není možné reklamovat, jakmile došlo k zahájení procesu montážních prací.

Na základě konkrétního posouzení reklamace ze strany výrobce bude odběrateli oznámeno jakým způsobem s reklamovaným zbožím naložit (vrátit výrobci k opravě, ponechat zákazníkovi k dočasnému užívání, výroba nového zboží bez vrácení poškozeného, atd.).

O způsobu vyřízení reklamace Vás budeme informovat v nejkratším možném termínu.