Dvere Ego Line

Naše produkty musia byť príťažlivé a zároveň funkčné. Chceme, aby sa Vám páčili. Aby boli ergonomické, moderné a zároveň nadčasové.

Je nám blízka idea Waltera Gropiusa – zakladateľa Bauhausu (prvá nemecká slávna vysoká škola designu a architektúry) – pri navrhovaní priestoru upozornil na potreby človeka, ktorý v ňom prebýva. Predmety, ktoré ho obklopujú, nie sú zanedbateľné. Je dôležité, aby bol tvorený umelcom. Ale takým spôsobom, ako to vie urobiť len pravý remeselník – úhľadne a starostlivo, so skutočným nadšením prináležiacim jeho profesií. Hoci vyrobené v modernej továrni, ale spôsobom takým, aby umenie a remeselnícka precíznosť boli reprodukovateľné vo veľkom meradle.

Tak predsa, moderné výrobné zariadenie dvadsiateho prvého storočia kombinuje v sebe myšlienky dvadsiatych rokov minulého storočia, s požiadavkami a očakávaniami dnešnej doby. Funkcie tejto súčasnej produkcie sú pre nás nesmierne dôležité: vysoká kvalita výroby a ohľaduplnosť k životnému prostrediu. To nie sú len prázdne heslá.

Chceme, aby sa krásne predmety stali súčasťou Vášho sveta. Sme presvedčení, že môže ísť aj o bežné predmety ako napríklad dvere. Navrhujeme a projektujeme ich práve v tomto duchu.

Katalóg EGO Line na stiahnutie: kat_egoline_nah